Uppgradering av el

Belysning | Elcentraler | Jord

Med åren har vi elektriker på Power Connector skaffat oss erfarenhet gällande olika typer av elarbeten, omdragning och uppgradering av elinstallationer i lägenheter och villor.

Fördelen med att byta ut elcentralen till en modernare modell är att den ofta är mer säker och är utrustad med automatsäkringar, jordfelsbrytare och reservplatser. Vi hjälper dig med hela uppgraderingen, oavsett hur komplicerad!

Power Connector P3N AB
Värmdö Sörbyvägen 8
139 73 Djurhamn
Micke 0708-409291
Lasse 0704-156520
lars.petren@powerconnector.se