Våra tjänster

Uppgradering

Uppgradering av el nacka

Belysning | Elcentraler | Jord

Med åren har vi elektriker på Power Connector skaffat oss erfarenhet gällande olika typer av elarbeten, omdragning och uppgradering av elinstallationer i lägenheter och villor.

Fördelen med att byta ut elcentralen till en modernare modell är att den ofta är mer säker och är utrustad med automatsäkringar, jordfelsbrytare och reservplatser. Vi hjälper dig med hela uppgraderingen, oavsett hur komplicerad!

Kontakta oss

Vi hör av oss snabbt!